Грижа за природата

Грижата за околната среда е в основата на нашата фирмена политика. Санитекс е една от водещите компании, която се грижи за опазването на околната среда, чрез рециклиране и преработка на отпадъчна хартия. Производството на хартия чрез щадящи околната среда технологии, които не замърсяват въздуха и водата, често става с цената на много усилия и значителни инвестиции от страна на производителите в този сектор. Рециклирането на хартия позволява да се намали отделянето в атмосферата на т. нар. „вредни газове“. При рециклирането на хартията и картона, замърсяването на въздуха може да бъде намалено със 74 %, а замърсяването на водата – с 35 %.

С помощта на всички Вас бихме могли да опазим природата около нас. Всеки продукт направен от 100% рециклирана хартия спасява, всичко това, което е започнало постепенно да изчезва – природата.

Като местно корпоративно лице, винаги сме имали грижа за общността и особено за околната среда. С цел опазване на района, в който се намираме, сме успели да внедрим висококачествени процедури за контрол и строги стандарти, определящи принципите, при които извършваме операциите като за нас на първо място е здравето, безопасността и околната среда.

В допълнение искаме да обърнем внимание, че сме възприели и внедрили специални процедури по изхвърляне на отпадъци, които са изцяло съобразени с изискванията за опазване на околната среда.

Компанията

Санитекс е една от най-проспериращите компании за производство на тишу и тоалетна хартия в България. Построена е 2000 г. и е с най-съвременните технологии в тази област. Разполага с огромна база, която позволява не само да се изработи, а и да съхрани произведената продукция.

“Санитекс” е компания, чиято дейност е съсредоточена върху рециклиране и производство на различни продукти: индустриална хартия, джъмбо рола, тоалетна хартия, салфетки, санитарни кърпички, домакинска хартия и др.

Компанията е лидер в производството на тишу и тоалетна хартия на българския пазар, и заема основен дял от пазара на тоалетни хартии в България. Продуктите на Санитекс могат да бъдат намерени и в страни като Гърция, Турция, Македония, Румъния. Технологично Санитекс е най-добре развитият производител в България и именно това определя и високото качество на произвежданото тишу.

 Една от целите на Санитекс е подпомагане на държавната икономика чрез закупуване на суровини до колкото е възможно от местния пазар. С цената на много усилия и значителни инвестиции, Санитекс се грижи и за опазването на околната среда чрез щадящи околната среда производствени технологии.

Малко за нас

Поддържайте връзка с нас, за да получавате последните новини и специални оферти.

Scroll to Top